Hopp til innhold
22.12.2023

SalMar – Meldepliktig handel

Morten Loktu primærinnsider og styremedlem i SalMar ASA har den 22.12.2023 kjøpt 1 000 aksjer i SalMar til en gjennomsnittlig kurs på 536,60 kroner per aksje.

Etter salget eier Morten Loktu 1 000 aksjer i selskapet.

Vennligst se vedlagte dokument etter EUs markedsmisbruksforordning artikkel 19.

Denne børsmeldingen er meldepliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Vedlegg