Hopp til innhold
21.05.2024

SalMar – Meldepliktig handel

Eva Haugen primærinnsider og direktør kvalitet/HMS har den 21.05.2024 solgt 7 900 aksjer i SalMar til en gjennomsnittlig kurs på 665 kroner per aksje.

Etter salget eier Eva Haugen 0 aksjer og har 3 233 Restricted Share Units i SalMar.

Vennligst se vedlagte dokument etter EUs markedsmisbruksforordning artikkel 19.

Denne børsmeldingen er meldepliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Vedlegg