Hopp til innhold
28.02.2023

SalMar – Meldepliktig handel

N. Jørgensen Invest AS, nærstående til Arnhild Holstad primærinnsider og styremedlem i SalMar ASA, har den 28.02.2023 kjøpt 2000 aksjer i SalMar til en gjennomsnittlig kurs på 423,38 kroner per aksje.

Etter kjøpet eier N. Jørgensen Invest AS 2000 aksjer i selskapet.

Vennligst se vedlagte dokument for ytterligere detaljer for transaksjonen.

Denne meldingen er informasjonspliktig i medhold av verdipapirhandelloven § 4-2 og MAR artikkel 19.

Vedlegg