Hopp til innhold
12.04.2024

SalMar – Nøkkelinformasjon ved kontantutbytte for SalMar ASA

Utbyttebeløp: 35,0 kroner per aksje
Annonsert valuta: NOK

Siste dag inklusive: 06.06.2024
Ex-dato: 07.06.2024
Record date (eierregisterdato): 10.06.2024
Betalingsdato: På eller omkring: 20.06.2024
Vedtaksdato:  06.06.2024

For mer informasjon, kontakt:
Håkon Husby, IR-ansvarlig
Tel: +47 936 30 449
Email: hakon.husby@salmar.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12