Hopp til innhold
17.04.2023

SalMar – Nøkkelinformasjon ved kontantutbytte for SalMar ASA

Utbyttebeløp: 20,0 kroner per aksje
Annonsert valuta: NOK

Siste dag inklusive: 08.06.2023
Ex-dato: 09.06.2023
Record date (eierregisterdato): 12.06.2023
Betalingsdato: På eller omkring: 22.06.2023
Vedtaksdato:  08.06.2023

For mer informasjon, kontakt:
Håkon Husby, IR-ansvarlig
Tel: +47 936 30 449
Email: hakon.husby@salmar.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12