Hopp til innhold
06.03.2024

SalMar – Presentasjon North Atlantic Seafood Forum

I dag på North Atlantic Seafood Forum lanserer SalMar ett ambisiøst innovasjons og forskningsinitiativ, Salmon Living Lab.

Vedlagt finner man kopi av presentasjonen som ble presentert av konsernsjef i SalMar Frode Arntsen.

Vennligst se pressemeldingen, tilgjengelig fra SalMar hjemmeside, og www.salmonlivinglab.no for mer informasjon om Salmon Living Lab.

For mer informasjon vennligst kontakt:

Håkon Husby, IR ansvarlig SalMar
Tel: +47 936 30 449
Email: hakon.husby@salmar.no

Om SalMar

SalMar er en av verdens største og mest effektive produsenter av laks. Konsernet har oppdrettsaktivitet i Midt-Norge, Nord-Norge og på Island, med en betydelig slakteri- og videreforedlingsaktivitet. I tillegg driver selskapet lakseoppdrett til havs gjennom selskapet SalMar Aker Ocean og eier 50% av Scottish Seafarms Ltd.

Se www.salmar.no for mer informasjon om selskapet.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Vedlegg