Hopp til innhold
13.04.2023

SalMar – Q1 2023 Trading update

Konsolidert slaktevolum for Q1 2023 ble:
Oppdrett Midt-Norge: 22,2
Oppdrett Nord-Norge: 19,8
Icelandic Salmon: 6,6
Totalt: 48,5
Alle tall i 1 000 tgw. 

Fullstendig rapport for Q1 2023 vil bli offentliggjort 11. mai 2023 klokken 06:30 CEST, og den påfølgende presentasjonen vil være tilgjengelig via norsk webcast klokken 08:00 CEST og engelsk webcast (opptak) klokken 10:00 CEST.
 
For mer informasjon, kontakt:
Håkon Husby
Head of Investor Relations
Tel: +47 936 30 449
Email: hakon.husby@salmar.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12