Hopp til innhold
10.04.2024

SalMar – Q1 2024 Trading update

Konsolidert slaktevolum for Q1 2024 ble:
Oppdrett Midt-Norge: 27,8
Oppdrett Nord-Norge: 17,5
SalMar Aker Ocean: 4,8
Icelandic Salmon: 2,8
Totalt: 52,9

Alle tall i 1 000 tgw. 

Som tidligere kommunisert har påvirkning fra perlesnormaneter medført at det er lav superiorandel og snittvekt på fisken som er slaktet i Nord-Norge i kvartalet.

Fullstendig rapport for Q1 2024 vil bli offentliggjort 14. mai 2024 klokken 06:30 CEST, og den påfølgende presentasjonen vil være tilgjengelig via norsk webcast klokken 08:00 CEST og engelsk webcast (opptak) klokken 10:00 CEST.
 
For mer informasjon, kontakt:
Håkon Husby
Head of Investor Relations
Tel: +47 936 30 449
Email: hakon.husby@salmar.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12