Hopp til innhold
10.07.2023

SalMar – Q2 2023 Trading update

Konsolidert slaktevolum for Q2 2023 ble:
Oppdrett Midt-Norge: 28,3
Oppdrett Nord-Norge: 16,0
Icelandic Salmon: 0,1
Totalt: 44,3
Alle tall i 1 000 tgw. 

Fullstendig rapport for Q2 2023 vil bli offentliggjort 24. august 2023 klokken 06:30 CEST, og den påfølgende presentasjonen som avholdes på AquaNor i Trondheim vil være tilgjengelig via norsk webcast (live) og engelsk webcast (opptak).
 
For mer informasjon, kontakt:
Håkon Husby
Head of Investor Relations
Tel: +47 936 30 449
Email: hakon.husby@salmar.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12