Hopp til innhold
04.07.2024

SalMar – Q2 2024 Trading update

Konsolidert slaktevolum for Q2 2024 ble:
Oppdrett Midt-Norge: 27,1
Oppdrett Nord-Norge: 17,0
SalMar Aker Ocean: 0
Icelandic Salmon: 0,7
Totalt: 44,8

Alle tall i 1 000 tgw. 

Fullstendig rapport for Q2 2024 vil bli offentliggjort 20. august 2024 klokken 06:30 CEST, og den påfølgende presentasjonen vil være tilgjengelig via norsk webcast klokken 08:00 CEST og engelsk webcast (opptak) klokken 10:00 CEST.
 
For mer informasjon, kontakt:
Håkon Husby
Head of Investor Relations
Tel: +47 936 30 449
Email: hakon.husby@salmar.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12