Hopp til innhold
10.10.2023

SalMar – Q3 2023 Trading update

Konsolidert slaktevolum for Q3 2023 ble:
Oppdrett Midt-Norge: 48,4
Oppdrett Nord-Norge: 25,7
Icelandic Salmon: 4,0
Totalt: 78,1
Alle tall i 1 000 tgw. 

Fullstendig rapport for Q3 2023 vil bli offentliggjort 9. november 2023 klokken 06:30 CET, og den påfølgende presentasjonen vil være tilgjengelig via norsk webcast klokken 08:00 CET og engelsk webcast (opptak) klokken 10:00 CET.
 
For mer informasjon, kontakt:
Håkon Husby
Head of Investor Relations
Tel: +47 936 30 449
Email: hakon.husby@salmar.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12