Hopp til innhold
09.11.2023

SalMar Q3 – Solide prestasjoner ga sterkt resultat i kvartalet

Resultatene er spesielt gode i Norge, der oppdrettssegmentene og Salg og Industri leverte sterke resultater drevet frem av fortsatt solid biologisk status, effektiv operasjonell drift og høy kapasitetsutnyttelse.

 • Operasjonell EBIT for konsernet var NOK 2 300 millioner. Totalt slaktevolum var 78 100 tonn. Operasjonell EBIT per kilo var NOK 29,5.
 • Operasjonell EBIT for Norge isolert var NOK 2 274 millioner. Slaktevolumet i Norge var 74 000 tonn og driftsresultat per kilo var NOK 30,7.
 • Oppdrettssegmentene i Nord- og Midt-Norge leverer sterke resultater drevet frem av solid biologisk status og gode resultater på drift. Volumet økte og kostnadsnivået ble redusert.
 • Salg og Industri fortsatte å vise solide driftsresultater, understøttet av effektiv drift i slakterier og videreforedlingsanlegg, samt høy kapasitetsutnyttelse. Kontraktsandelen var på 15 prosent, med positivt bidrag.
 • Icelandic Salmon startet opp igjen slakt i juli 2023, etter en pause i andre kvartal. Høyere kostnader påvirket resultatene i tredje kvartal.
 • SalMar Aker Ocean har to offshore-prosjekter i drift etter at Arctic Offshore Farming ble en del av segmentet fra Q4 2023.
 • Scottish Sea Farms rapporterte resultatforbedring sammenliknet med forrige kvartal, men var fortsatt preget av vedvarende biologiske utfordringer.
 • SalMar opprettholder sin volumguiding for 2023 i Norge, inkludert SalMar Aker Ocean, på 243,000 tonn. På Island øker volumguiding med 1 000 tonn til 17 000 tonn og i Skottland reduseres volumguiding med 2 000 tonn til 25 000 tonn (100% basis).
 • Det forventes betydelig volumvekst i 2024. Volumguiding er 257,000 tonn i Norge, 7,000 tonn fra SalMar Aker Ocean, 15,000 tonn på Island og 37,000 tonn i Skottland (100% basis).
 • Grunnrenteskatten på verdiskapingen i sjø i Norge for de første ni månedene av 2023 er regnskapsført i tredje kvartal, basert på beste nåværende estimat. SalMar er sterkt uenig i innføringen av denne skatten og vil fortsette å søke dialog med myndigheter og beslutningstakere.

For ett år siden, i november 2022, ble NTS, NRS og SalmoNor en del av SalMar.

 • Sammenslåingen muliggjør årlige løpende synergier som estimeres å utgjøre NOK 844 millioner.
 • SalMar styrket også sin balanse i kvartalet gjennom salget av Frøy og i fjerde kvartal stemte aksjonærene for å kansellere 13.1 millioner egne aksjer.

Kommentarer til resultat for tredje kvartal

– Vi har lagt bak oss nok et godt kvartal, spesielt i vår norske virksomhet. Det har gitt gode resultater. Røkterne i både Midt-Norge og Nord-Norge har levert gode biologiske resultater som igjen gir gode økonomiske resultater. På land har våre ansatte innen Salg og Industri håndtert og disponert store volum bra, sier Frode Arntsen, CEO i SalMar.

– Vi har kommet langt med gjennomføringen av pågående strategiske grep. Som et resultat av dette har vi styrket vår finansielle posisjon. Integreringen av virksomhet fra NRS, NTS og SalmoNor etter oppkjøpet i fjor går som planlagt. Det ligger an til at vi henter ut større synergier enn opprinnelig estimert. Salget av Frøy i tredje kvartal har bidratt til å styrke vår finansielle posisjon ytterligere, legger Arntsen til.

Betydelig volumvekst i 2024

SalMar forventer betydelig volumvekst i 2024 hvor man begynner å ta ut uutnyttet potensiale i eksisterende lisenser. I Norge forventer SalMar 257 000 tonn, SalMar Aker Ocean 7 000 tonn, Icelandic Salmon 15 000 tonn og gjennom tilknyttet selskap Scottish Sea Farms 37 000 tonn. Inkludert relativ andel fra Scottish Sea Farms gir dette samlet 298 000 tonn og er en økning på 9% fra volum i 2023.

Det er forventet lav tilbudsvekst globalt i 2024, og i dette markedet vil SalMar øke volum betydelig.

Nye offshore enheter i Norge satt på hold

Grunnet regulatorisk usikkerhet har SalMar Aker Ocean vedtatt å sette det videre arbeidet med offshore havbruk i Norge på hold.

Selskapet vil fremover ha fullt fokus på å vokse semi-offshore og utnytte kapasiteten fra sine to semi-offshore enheter gjennom produksjon av bærekraftig norsk laks, samt fortsette å utforske muligheter utenfor Norge.

Rapport og presentasjon for tredje kvartal 2023 er vedlagt

SalMars konsernsjef Frode Arntsen og CFO Ulrik Steinvik vil presentere selskapets resultater i dag klokken 08:00 på Hotel Continental i Oslo. Presentasjonen vil også bli vist som webcast på www.salmar.no

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Frode Arntsen, CEO
Tel: +47 482 06 665
Epost: frode.arntsen@salmar.no

Ulrik Steinvik, CFO
Tel: +47 900 84 538
Epost: ulrik.steinvik@salmar.no

Håkon Husby, Head of Investor Relations
Tlf: +47 936 30 449
Epost: hakon.husby@salmar.no
                             

Om SalMar
SalMar er en av verdens største og mest effektive produsenter av laks. Konsernet har oppdrettsaktivitet i Midt-Norge, Nord-Norge og på Island, med en betydelig slakteri- og videreforedlingsaktivitet. I tillegg driver selskapet lakseoppdrett til havs gjennom selskapet SalMar Aker Ocean og eier 50% av Scottish Seafarms Ltd.

Se www.salmar.no for mer informasjon om selskapet.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Vedlegg