Hopp til innhold
09.01.2023

SalMar – Q4 2022 Trading update

Konsolidert slaktevolum for Q4 2022 ble:
Oppdrett Midt-Norge (1 000 tgw): 32,6
Oppdrett Nord-Norge (1 000 tgw): 24,1
Icelandic Salmon (1 000 tgw): 6,0
Totalt Q4 2022 (1 000 tgw): 62,7

For hele 2022 ble konsolidert slaktevolum:
Oppdrett Midt-Norge (1 000 tgw): 114,1
Oppdrett Nord-Norge (1 000 tgw): 63,4
Icelandic Salmon (1 000 tgw): 16,1
Totalt FY 2022 (1 000 tgw): 193,7

Fullstendig rapport for Q4 2022 vil bli offentliggjort 22. februar 2023 klokken 06:30 CET, og den påfølgende presentasjonen vil være tilgjengelig via norsk webcast klokken 08:00 CET og engelsk webcast (opptak) klokken 10:00 CET.
 
For mer informasjon, kontakt:
Håkon Husby
Head of Investor Relations
Tel: +47 936 30 449
Email: hakon.husby@salmar.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12