Hopp til innhold
10.01.2024

SalMar – Q4 2023 Trading update

Konsolidert slaktevolum for Q4 2023 ble:
Oppdrett Midt-Norge: 42,3
Oppdrett Nord-Norge: 31,4
SalMar Aker Ocean: 2,3
Icelandic Salmon: 7,2
Totalt: 83,2

For hele 2023 ble konsolidert slaktevolum:
Oppdrett Midt-Norge: 141,1
Oppdrett Nord-Norge: 92,8
SalMar Aker Ocean: 2,3
Icelandic Salmon: 17,9
Totalt: 254,1

Alle tall i 1 000 tgw. 

Fullstendig rapport for Q4 2023 vil bli offentliggjort 15. februar 2024 klokken 06:30 CET, og den påfølgende presentasjonen vil være tilgjengelig via norsk webcast klokken 08:00 CET og engelsk webcast (opptak) klokken 10:00 CET.
 
For mer informasjon, kontakt:
Håkon Husby
Head of Investor Relations
Tel: +47 936 30 449
Email: hakon.husby@salmar.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12