Hopp til innhold
14.05.2024

SalMar – Resultater i første kvartal preget av en krevende vinterperiode

 • Tøffe vinterforhold, ekstremvær og manetangrep satte sitt preg på SalMars oppdrettsvirksomhet i Norge i første kvartal og påvirket SalMar sine resultater i negativ retning.
 • Operasjonell EBIT for Norge var 1 546 millioner kroner i første kvartal. Slaktevolumet var 45 400 tonn og operasjonell EBIT per kg var NOK 34,1.
 • Operasjonell EBIT for konsernet var 1 512 millioner kroner i første kvartal. Slaktevolumet var 52 900 tonn og operasjonell EBIT per kg var NOK 28,6.
 • Innovasjons- og FoU-senteret Salmon Living Lab som ble lansert i kvartalet, har tiltrukket seg bred interesse fra potensielle partnere.

– Det første kvartalet var utfordrende på mange måter. Vi ble nok en gang minnet på at vi må jobbe på lag med naturkreftene. Vår evne til å forstå biologi og miljø har stor betydning for våre operasjonelle og økonomiske resultater. Dert er derfor vi har så sterk tro på at våre mange forbedringsinitiativer, inkludert Salmon Living Lab, er avgjørende for SalMars videre suksess, og for vår industri som helhet, sier SalMars konsernsjef Frode Arntsen.

Segmentoppdatering

 • Oppdrettsegmentet i Norge ble betydelig påvirket av manetangrepene og ekstremvær i vinter. Lav superior andel og lav gjennomsnittlig slaktevekt i kvartalet, særlig i Nord-Norge, påvirket både kostnadsnivå og prisoppnåelse.
 • Salg og industri demonstrerte styrken ved sin driftsmodell og organisering ved slakteri- og videreforedlingsanleggene. Betydelige volumer fisk preget av biologiske utfordringer ble håndtert. Kontraktsandelen var 39 prosent, med negativt bidrag.
 • Icelandic Salmon er påvirket av høye kostnader i kvartalet på grunn av biologiske utfordringer.
 • SalMar Aker Ocean slaktet fra begge sine to semi-offshore enheter i kvartalet hvor gode biologiske prestajoner nok en gang, gir økt tro på videre potensial.
 • Scottish Sea Farms hadde et solid kvartal, med betydelig bedre resultater og god biologisk status i alle regioner.

Volumguiding og utsiktene fremover

 • Volumguidingen for 2024 er uendret i alle regioner. SalMar forventer et volum på 237 000 tonn i Norge, 7 000 tonn fra SalMar Aker Ocean, 15 000 tonn på Island og 37 000 tonn i Skottland (100 % basis).
 • SalMar opplever fortsatt sterk etterspørsel etter alle produkter og forventer svært begrenset global tilbudsvekst i 2024.

– I SalMar ser vi positivt på havbruksnæringens muligheter. Vi er opptatt av å utvikle virksomheten vår på en bærekraftig måte og skape verdier for samfunnet og våre ulike interessenter. Vi ser betydelig uutnyttet potensial for videre vekst i næringen og ønsker å lede utviklingen videre. For mat går ikke av moten, verden trenger mer sunn og næringsrik mat, avslutter Arntsen.

Full rapport og presentasjon for første kvartal er vedlagt.

SalMars konsernsjef Frode Arntsen og CFO Ulrik Steinvik vil presentere selskapets resultater i dag klokken 08.00 på Hotel Continental i Oslo. Presentasjonen vil også bli vist som webcast på www.salmar.no (http://www.salmar.no).

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Frode Arntsen, konsernsjef
Tlf: +47 482 06 665
E-post: frode.arntsen@salmar.no

Ulrik Steinvik, CFO
Tlf: +47 900 84 538
E-post: ulrik.steinvik@salmar.no

Håkon Husby, IR-ansvarlig
Tlf: +47 936 30 449
E-post: hakon.husby@salmar.no

Om SalMar

SalMar er en av verdens største og mest effektive produsenter av laks. Konsernet har oppdrettsaktivitet i Midt-Norge, Nord-Norge og på Island, med en betydelig slakteri- og videreforedlingsaktivitet. I tillegg driver selskapet lakseoppdrett til havs gjennom selskapet SalMar Aker Ocean og eier 50% av Scottish Seafarms Ltd.

Se www.salmar.no for mer informasjon om selskapet.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Vedlegg