Hopp til innhold
15.02.2024

SalMar – Solid resultat for fjerde kvartal som avsluttet et nytt rekordår for SalMar

Hovedpunkter

 • Fjerde kvartal 2023 markerer slutten på et meget solid år for SalMar. Selskapet passerte flere strategiske milepæler, styrket sin finansielle posisjon og demonstrerte sterk operasjonell drift gjennom året.
 • Operasjonell EBIT for konsernet endte på 2 158 millioner kroner i fjerde kvartal. Slaktevolumet var 83 100 tonn og operasjonell EBIT per kg var NOK 26,0. Norge slaktet 73 600 tonn med en operasjonell EBIT per kg på NOK 28,8.
 • Som følge av vellykket integrasjon av NTS, NRS og SalmoNor, sterke prestasjoner av ansatte og god drift ble 2023 et nytt rekordår for SalMar. Konsolidert slaktevolum økte med 31% til 254 100 tonn og operasjonell EBIT endte på 8 088 millioner kroner som resulterte i en operasjonell EBIT per kg på NOK 31,8.
 • Basert på gode resultater i 2023 og den sterke finansielle posisjonen innstiller styret på et utbytte på 35,00 NOK/aksje for regnskapsåret 2023.

– SalMar-teamet har nok engang prestert godt og levert imponerende resultater, både når det gjelder operasjonell drift, synergirealisering og gjennomføring av strategiske prosesser. Jeg er stolt over våre dedikerte og dyktige ansatte og den kraften som SalMar-organisasjonen har vist gjennom hele 2023, sier SalMars konsernsjef Frode Arntsen.

Segmenter

 • SalMars oppdrettsvirksomhet i Norge oppnådde sterke resultater igjennom året, drevet av robust og effektiv operasjonell drift. Manetangrep resulterte imidlertid i høyere kostnader per kg i fjerde kvartal.
 • Salg og Industri opprettholdt solid drift, og viser fram sin styrke og fleksibilitet i slakteri- og videreforedlingsanleggene.
 • Icelandic Salmon måtte håndtere biologiske utfordringer i begynnelsen av fjerde kvartal, som tidligere rapportert. Dette påvirket resultatene negativt.
 • Arctic Offshore Farming ble en del av SalMar Aker Ocean i oktober 2023, og SalMar Aker Ocean har derfor nå to semi-offshoreanlegg i drift. Arctic Offshore Farming startet slakting i fjerde kvartal.
 • Scottish Sea Farms hadde nok et utfordrende kvartal og svake resultater, men forholdene i Skottland viser tegn til bedring.

Fremtidsutsikter

 • For 2024 endrer SalMar slaktevolum for Norge til 237 000 tonn som følge av angrep av perlesnormaneter. Volumguidingen for året er ellers uendret med 7 000 tonn fra SalMar Aker Ocean, 15 000 tonn på Island og 37.000 tonn i Skottland (100 % basis).
 • SalMar opplever sterk etterspørsel etter alle våre produkter og forventer begrenset global tilbudsvekst i 2024.

– Vi ser betydelig potensial for fortsatt forbedring og vekst i alle deler av vår virksomhet fremover. Til tross for uavklarte regulatoriske forhold er vi trygge på at vi vil kunne øke produksjonen og vokse videre med vår nåværende operasjonelle struktur. Vår volumambisjon som vi presenterte på kapitalmarkedsdagen i september i fjor (362 000 tonn) ligger fast, til tross for utfordringer med perlesnormaneter på slutten av 2023. Vi skal fortsette å levere sunn og bærekraftig laks til verden, sier Arntsen.

Full rapport og presentasjon for fjerde kvartal er vedlagt.

SalMars konsernsjef Frode Arntsen og CFO Ulrik Steinvik vil presentere selskapets resultater på Hotel Continental, Stortingsgata 24-26, Oslo, i dag klokken 08:00. Presentasjonen vil også bli vist som webcast på www.salmar.no.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Frode Arntsen, konsernsjef
Tlf.: +47 482 06 665
Epost: frode.arntsen@salmar.no

Ulrik Steinvik, CFO
Tlf.: +47 900 84 538
Epost: ulrik.steinvik@salmar.no

Håkon Husby, IR-ansvarlig
Tlf.: +47 936 30 449
Epost: hakon.husby@salmar.no

Om SalMar

SalMar er en av verdens største og mest effektive produsenter av laks. Konsernet har oppdrettsaktivitet i Midt-Norge, Nord-Norge og på Island, med en betydelig slakteri- og videreforedlingsaktivitet. I tillegg driver selskapet lakseoppdrett til havs gjennom selskapet SalMar Aker Ocean og eier 50% av Scottish Seafarms Ltd.

Se www.salmar.no for mer informasjon om selskapet.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Vedlegg