Hopp til innhold
17.04.2023

SalMar – Styrebehandlet endelig årsregnskap for 2022

Styret i SalMar ASA har 17. april 2023 behandlet og godkjent endelig årsregnskap for 2022.

Endelig regnskap, herunder foreslått utbytte på NOK 20 per aksje, er i tråd med foreløpig regnskap offentliggjort den 22. februar 2023. Et eventuelt vedtatt utbytte fra generalforsamlingen medfører at aksjene i SalMar ASA noteres eks. utbytte på NOK 20 per aksje fra og med den 9. juni 2023.

Årsrapport for 2022, inkludert styrets beretning, bærekraftsrapport og regnskap med noter inkludert ESEF-rapportering vil distribueres via Oslo Børs og www.salmar.no 28. april 2023.

Ordinær generalforsamling avholdes 8. juni 2023 på Frøya. Innkalling, årsrapport og agenda med vedlegg vil bli distribuert via Oslo Børs og www.salmar.no

For mer informasjon, kontakt:
Håkon Husby, IR-ansvarlig
Tel: +47 936 30 449
Email: hakon.husby@salmar.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12