Hopp til innhold
12.04.2024

SalMar – Styrebehandlet endelig årsregnskap for 2023

Styret i SalMar ASA har 12. april 2024 behandlet og godkjent endelig årsregnskap for 2023.

Endelig regnskap, herunder foreslått utbytte på NOK 35 per aksje, er i tråd med foreløpig regnskap offentliggjort den 15. februar 2024. Et eventuelt vedtatt utbytte fra generalforsamlingen medfører at aksjene i SalMar ASA noteres eks. utbytte på NOK 35 per aksje fra og med den 7. juni 2024.

Årsrapport for 2023, inkludert styrets beretning, bærekraftsrapport, regnskap med noter og ESEF-rapportering vil distribueres via Oslo Børs og www.salmar.no 19. april 2024.

Ordinær generalforsamling avholdes 6. juni 2024. Innkalling, årsrapport og agenda med vedlegg vil bli distribuert via Oslo Børs og www.salmar.no

For mer informasjon, kontakt:
Håkon Husby, IR-ansvarlig
Tel: +47 936 30 449
Email: hakon.husby@salmar.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12