Hopp til innhold
12.06.2024

SalMar – Utvidelse av sertifikatlån

Viser til børsmelding sendt fredag 7. juni 2024. SalMar har utvidet sertifikatlån med NOK 230 millioner. Nytt utestående beløp er NOK 880 millioner.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Håkon Husby, IR-ansvarlig
Tlf: +47 936 30 449
E-post: hakon.husby@salmar.no

Om SalMar
SalMar er en av verdens største og mest effektive produsenter av laks. Konsernet har oppdrettsaktivitet i Midt-Norge, Nord-Norge og på Island, med en betydelig slakteri- og videreforedlingsaktivitet. I tillegg driver selskapet lakseoppdrett til havs gjennom selskapet SalMar Aker Ocean og eier 50% av Scottish Seafarms Ltd.

Se www.salmar.no for mer informasjon om selskapet.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12