Hopp til innhold
25.01.2024

Varsel om vedtak fra EU-kommisjonen

EU-kommisjonens konkurranseavdeling («Kommisjonen») har i dag sendt et varsel om vedtak («Statement of Objections») til SalMar ASA («SalMar») og andre produsenter av norsk oppdrettslaks om brudd på EUs konkurranseregler. Saken startet for SalMars del ved Kommisjonens inspeksjon hos Scottish Sea Farms Ltd. 19. februar 2019, som det tidligere er informert om. SalMar har samarbeidet med Kommisjonen gjennom hele saken.

Kommisjonens foreløpige vurdering er at det kan ha funnet sted et brudd på EUs konkurranseregler i perioden 2011-2019, relatert til spotsalg til EU av fersk, hel oppdrettslaks fra Norge. Kommisjonen har ikke konkludert i saken og oversendelsen av et varsel om vedtak foregriper ikke utfallet av etterforskningen.

SalMar er sterkt uenig i Kommisjonens foreløpige vurdering og vil redegjøre for SalMars syn i et grundig tilsvar til Kommisjonen.

Informasjonen i denne meldingen er vurdert som innsideinformasjon i henhold til Markedsmisbruksforordningen artikkel 7 og er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Børsmeldingen ble publisert av Håkon Husby, Head of Investor Relations i SalMar ASA, 25. januar 2024 kl. 12:08 CET.