SalMar i dag

  • En av verdens største og mest effektive produsenter av oppdrettslaks.
  • Eier 100 lisenser for marin produksjon av atlantisk laks i Norge.
    • 68 lisenser i selskapets hovedvirksomhetsområde i Midt-Norge (Trøndelag og Møre & Romsdal)
    • 32 lisenser i Nord-Norge (Troms og Finnmark)
  • Eier 59% av Arnarlax Ehf. Arnarlax er Islands største lakseoppdretter og er lokalisert i Vestfjordene på Island.
  • Eier 50% av Norskott Havbruk AS, som igjen eier 100% av Scottish Sea Farms Ltd, Storbritannias nest største produsent av laks med en kapasitet på 30.000 tonn slaktet laks.
  • Har en betydelig foredlingsaktivitet, samlokalisert med selskapets hovedkontor på Frøya i Sør-Trøndelag.
  • Visjon: For å forsterke fokuset på de prestasjonene som har gjort SalMar til det selskapet det er i dag, ble det i 2014 etablert en ny visjon som er vår fremtidige ledestjerne; «Passion for Salmon».

SalMars uttalte målsetning om kostnadslederskap ligger fast, men selskapet beveger seg fra å fokusere på resultater til å fokusere på prestasjoner – vi skal være fremragende i alle ledd og elementer av produksjonen.