SalMar i dag

 • SalMar er en av verdens største og mest effektive produsenter av laks
 • Oppdrettsaktivitet langs kysten av Norge fra Møre og Romsdal i sør til Troms og Finnmark i nord
  • Midt-Norge (PO 5-7): 89 173 MTB tonn egne lisenser
  • Nord-Norge (PO 10-13): 74 336 MTB tonn egne lisenser
 • Betydelig slakteri- og videreforedlingsaktivitet lokalt i Norge
  • InnovaMar, vårt hovedanlegg er samlokalisert med selskapets hovedkontor på Frøya i Trøndelag.
  • InnovaNor, på Senja i Nord-Norge
  • Vikenco, på Aukra i Møre og Romsdal
  • SalmoSea, ved Rørvik i Trøndelag
 • Pioner innen utviklingen av havbasert oppdrett gjennom SalMar Aker Ocean og prosjektet Arctic Offshore Farming
 • Eier 51% av Icelandic Salmon AS, som eier 100% av Arnarlax Ehf
  • Islands største lakseoppdretter og er lokalisert i Vestfjordene på Island
  • Kapasitet 23 700 MTB tonn
 • Eier 50% av Norskott Havbruk AS, som igjen eier 100% av Scottish Sea Farms Ltd
  • Storbritannias nest største produsent av laks.
  • Produksjon av atlantisk laks i Skottland, Shetland og Orknøyene

 

Visjon: For å forsterke fokuset på de prestasjonene som har gjort SalMar til det selskapet det er i dag, ble det i 2014 etablert en ny visjon som er vår fremtidige ledestjerne; «Passion for Salmon».

SalMars uttalte målsetning om kostnadslederskap ligger fast, men selskapet beveger seg fra å fokusere på resultater til å fokusere på prestasjoner – vi skal være fremragende i alle ledd og elementer av produksjonen for å sikre bærekraftig vekst på laksens betingelser