Strategi & Visjon

SalMar har en uttalt forretningsmessig ambisjon om å være verdens beste oppdrettsselskap.

Visjon er:

«Passion for Salmon»

SalMar setter fokus på oppdrett på laksens egne betingelser og å være fremragende i alle ledd og detaljer av produksjonen. Visjonen setter den menneskelige interesse og motivasjon i sentrum, som selve drivkraften for å sikre operasjonell effektivitet, presisjon og prestasjon i alt det som gjøres.

Den operative virksomheten har to tydelige strategiske mål som utgjør kjernen i SalMars strategiske fundament:

  1. Biologi skal være kostnadsledende – best på operasjonelle effektivitet
  2. Salg og Industri skal sikre optimal anvendelse av laksen for å oppnå den best mulige prisen

De to målsetningene har stått fast over mange år og sikret at SalMar har opprettholdt en ledende posisjon i den globale laksenæringen. Målsettingene vil også i årene som kommer være kjernen i SalMar sitt strategiske fundament.